KONTAKT

  ARTMON OGRODY
  ul. Andrzeja Bursy 1/1
  33-100 Tarnów

  tel. 792-862-502

  mgr-inż. architekt krajobrazu
  Katarzyna Mondel-Kmiotek
  tel. 792-862-502
  e-mail - artmon.ogrody@gmail.com

  Jeśli jesteś zainteresowany nasza ofertą i masz do nas pytania napisz, odpowiemy na Twoje pytania najszybciej jak to możliwe.

  (RODO - wymagane zaznaczenie zgody)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Usługi Ogrodnicze Artmon Ogrody Katarzyna Mondel - Kmiotek

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Artmon Ogrody

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Katarzyna Mondel-Kmiotek. mail. artmon.ogrody@gmail.com tel. 792862502

  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

  4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.
  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty.
  Wypełnienie formularza oznacza przetwarzanie przez Artmon Ogrody podanych w formularzu danych osobowych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.
  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.