Wycinka i rozdrabnianie gałęzi

Wycinka i rozdrabnianie gałęzi, krzewów.

rozdrabnianie gałęzi
rozdrabnianie gałęzi
zrębki
zrębki
zrębki
zrębki

     Firma Artmon Ogrody wykona u Państwa wycinkę gałęzi jak i krzewów, wykonamy też rozdrabnianie gałęzi rozdrabniaczem spalinowym- zrębki można wykorzystac jako ściółkę, jako materiał na kompost lub środek opałowy w zimie.

      Zrębkami opałowymi określa się cząsteczki drewna o rozmiarach (frakcji) nie przekraczających 50 mm. Do celów produkcji zrębek opałowych mogą być zastosowane drewna zarówno iglaste jak i liściaste. Jednak zwykle jest tak, że do celów opałowych produkuje się zrębki z drewna gorszej jakości, jako odpad z tartaków czy lasu. O ile zrębki do celów produkcji płyt wiórowych i pilśniowych muszą posiadać określoną wilgotność (reguluje to norma PN-91/D-95009 – Zrębki drzewne), o tyle zrębki do celów energetycznych nie muszą posiadać żadnej określonej wilgotności.